نوشته‌ها

پلتفرم های مختلف برای برگزاری وبینار - گلزاروب

بهترین پلتفرم ها برای برگزاری وبینار

/
ما برای برگزاری یک وبینار باید سامانه و یا سرویس ویژه ای داشته باشیم، درست مانند زمانی که برای برگزاری یک سمینار نیازمند یک سالن مناسب هستیم. سامانه های فراوانی هرکدام با داشتن مزایا و معایبی در این حوزه فعال هستند.