نوشته‌ها

تکنولوژی amp چیست ؟ گلزاروب

تکنولوژی AMP چیست؟ آیا AMP برای شما مناسب است؟

/
شاید AMP واژه‌ای باشد که تا به حال به گوشتان نخورده و نمیدانید که چقدر میتواند این تکنولوژی بر روی سئو سایت شما تأثیر گذار باشد. البته در کنار مزیت‌هایی که تکنولوژی AMP دارد، محدودیت‌هایی هم دارد.